CONSILIERI:

Svoboda Matei
Târtea Cristian
Flașca Emil
Dăscălescu Ion Silviu
Mleziva Anton Cristian
Țerescu Lucian Cristian
Mleziva Etușca
Dobromirescu Elvina Jenica
Costescu Ion