1. Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajarea teritoriului și urbanism
Dăscălescu Ion Silviu
Mleziva Anton Cristian
Țerescu Lucian Cristian
2. Comisia pentru activitați social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecția mediului și turism
Mleziva Etușca
Târtea Cristian
Costescu Ion
3. Comisia pentru muncă și protecție socială, protecția copilului, juridică și disciplină
Dobromirescu Elvina Jenica
Flașca Emil
Svoboda Matei