Declarații de avere postate pe 11.04.2024

DA Andrei Victor Marian

DA Bailescu Mihail Gabriel

DA Cican Camelia A

DA Iliescu Costina A

DA Piescu Nicolina

Declarații de interese postate pe 11.04.2024

DI Andrei Victor Marian

DI Bailescu Mihail Gabriel

DI Cican Camelia A

DI Iliescu Costina A

DI Piescu Nicolina

Declarații de avere postate pe 16.05.2023

Băilescu Mihail-Gabriel DA

Cican Camelia DA

Costescu Ion DA

Miloșescu Rodica-Tatiana DA

Piescu Nicolina DA

Svoboda Matei DA

Țerescu Maria DA

Țizler KarLa-Ane-Marie DA

Ursu Dan-Adrian DA

Andrei Victor Marian DA

Dăscălescu Silviu DA

Dobromirescu Elvina-Jenica DA

Flașca Emil DA

Minea Costina DA

Mleziva Anton-Cristian DA

Mleziva Etușca DA

Târtea Cristian DA

Cican Camelia DA rectificativa

Doscocil Victor DA

Țerescu Lucian Cristian DA

Declarații de interese postate pe 16.05.2023

Băilescu Mihail-Gabriel DI

Cican Camelia DI

Costescu Ion DI

Miloșescu Rodica-Tatiana DI

Piescu Nicolina DI

Svoboda Matei DI

Țerescu Maria DI

Țizler Karla-Ane-Marie DI

Ursu Dan-Adrian DI

Andrei Victor Marian DI

Dăscălescu Silviu DI

Dobromirescu Elvina-Jenica DI

Flașca Emil DI

Minea Costina DI

Mleziva Anton-Cristian DI

Mleziva Etușca DI

Târtea Cristian DI

Doscocil Victor DI

Țerescu Lucian Cristian DI

Declarații de avere și interese postate pe 14.06.2022

Decl. avere Costescu Ion

Decl. interese Costecsu Ion

Declarații de avere și interese postate pe 14.06.2022

Decl. avere Mleziva Anton

Decl. avere Dascalescu

Decl. avere Dobromirescu E

Decl. avere Flașca Emil

Decl. avere Țerescu Lucian

Decl. interese Mleziva Anton

Decl. interese Dascalescu

Decl. interese Dobromirescu E

Decl. interese Flașca Emil

Decl. interese Țerescu Lucian

Declarații de avere și interese postate pe 18.05.2022

Decl. avere Doscocil Victor

Decl. avere Minea Costina

Decl. avere Mleziva Etușca

Decl. avere Ursu Dan-Adrian

Decl. interese Doscocil Victor

Decl. interese Minea Costina

Decl. interese Mleziva Etușca

Decl. interese Ursu Dan-Adrian

Decl. avere Andrei Victor Marian

Decl. avere Băilescu Gabriel

Decl. avere Cican Camelia

Decl. avere Milosescu Rodica

Decl. avere Svoboda Matei

Decl. avere Tartea Cristian

Decl. avere Țizler Karla

Decl. avere Piescu Nicolina

Decl. avere Țerescu Maria

Decl. interese Andrei Victor Marian

Decl. interese Băilescu Gabriel

Decl. interese Cican Camelia

Decl. interese Milosescu Rodica

Decl. interese Svoboda Matei

Decl. interese Tartea Cristian

Decl. interese Țizler Karla

Decl. interese Piescu Nicolina

Decl. interese Țerescu Maria

Declarații de avere și interese postate pe 23.07.2020

Declaratie de avere si interese Baloi Florin Cosmin(1)

Declaratie de avere si interese Piescu Niculina(1)


Declarații de avere și interese postate pe 11.07.2020

Declaratie de avere si interese Cican Camelia_Redacted

Declaratie de avere si interese Dascalescu Ion Silviu_Redacted

Declaratie de avere si interese Doscocil Victor_Redacted

Declaratie de avere si interese Flasca Emil_Redacted

Declaratie de avere si interese Milosescu Antonie Daniel_Redacted

Declaratie de avere si interese Milosescu Rodica Tatiana_Redacted

Declaratie de avere si interese Mleziva Etusca_Redacted

Declaratie de avere si interese Palade Victor_Redacted

Declaratie de avere si interese Svoboda Matei_Redacted

Declaratie de avere si interese Tartea Cristian_Redacted

Declaratie de avere si interese Terescu Maria_Redacted

Declaratie de avere si interese Ursu Dan Adrian_Redacted

Declaratie de avere si interese Low Eduard_Redacted


Declaratie interese Ursu
Declaratie interese Teresu Maria
Declaratie interese Terescu Lucian2
Declaratie interese Terescu Lucian
Declaratie interese Tartea
Declaratie interese Svoboda
Declaratie interese Palade
Declaratie interese Mleziva
Declaratie interese Milosescu
Declaratie interese Flasca
Declaratie interese Doscocil
Declaratie interese Dobromirescu2
Declaratie interese Dobromirescu
Declaratie interese Dascalescu
Declaratie interese Cican
Declaratie avere Ursu
Declaratie avere Terescu Maria
Declaratie avere Terescu Lucian
Declaratie avere Terescu Lucian2
Declaratie avere Tartea
Declaratie avere Svoboda
Declaratie avere Palade
Declaratie avere Milosescu
Declaratie avere Low
Declaratie avere Flasca
Declaratie avere Doscocil
Declaratie avere Dobromirescu
Declaratie avere Dobromirescu 2
Declaratie avere Dascalescu
Declaratie avere Cican
Declaratie avere Blidaru
Declaratie avere Mleziva


Declarații de avere și interese 2018

Declaratie avere si interese Blidariu Costina&Ursu Dan 2018

Declaratie avere si interese Terescu Maria 2018

Declaratie avere si interese Terescu Cristian 2018

Declaratie avere si interese Tartea Cristian 2018

Declaratie avere si interese Svoboda Matei 2018

Declaratie avere si interese Palade Victor 2018

Declaratie avere si interese Mleziva Etusca 2018

Declaratie avere si interese Milosescu Rodica 2018

Declaratie avere si interese Low Eduard 2018

Declaratie avere si interese Flasca Emil 2018

Declaratie avere si interese Doscocil Victor 2018

Declaratie avere si interese Dobromirescu Elvira 2018

Declaratie avere si interese Dascalescu Silviu 2018

Declaratie avere si interese Cican Camelia 2018


Declarații de avere și interese 2017

Declaratie avere si interese Dascalescu Silviu 2017

Declaratie avere si interese Dobromirescu Elvira 2017

Declaratie avere si interese Doscocil Victor 2017

Declaratie avere si interese Flasca Emil 2017

Declaratie avere si interese Milosescu Rodica 2017

Declaratie avere si interese Mleziva Etusca 2017

Declaratie avere si interese Palade Victor 2017

Declaratie avere si interese Svoboda Matei 2017

Declaratie avere si interese Tartea Cristian 2017

Declaratie avere si interese Terescu Cristian 2017

Declaratie avere si interese Terescu Maria 2017

Declaratie avere si interese Ursu Dan 2017


Declarații de avere și interese 2016

Declaratie avere si interese Costescu Drina 2016

Declaratie avere si interese Dascalescu Silviu is 2016

Declaratie avere si interese Dobromirescu Elvira 2016

Declaratie avere si interese Doscocil Victor 2016

Declaratie avere si interese Flasca Emil 2016

Declaratie avere si interese Ghiorghita Carolina 2016

Declaratie avere si interese Milosescu Antonie&Ursu Dan 2016

Declaratie avere si interese Milosescu Rodica 2016

Declaratie avere si interese Mleziva Etusca 2016

Declaratie avere si interese Palade Victor 2016

Declaratie avere si interese Svoboda Matei 2016

Declaratie avere si interese Tartea Cristian 2016

Declaratie avere si interese Terescu Cristian 2016

Declaratie avere si interese Terescu Maria 2016